Team

OK-Präsident
Thomy Schmid
Tel 079 593 67 71
thomy.schmid@haerbscht-maert.ch


Finanzen, Aktuar, Sponsoring, Verkehrswesen
Peter Eisenring
Tel 079 826 83 39
peter.eisenring@haerbscht-maert.ch


Bewirtung, Lebensmittel
Nadja Schmid
Tel 076 433 58 56
nadja.schmid@haerbscht-maert.ch


Aktuarin, Standplatzierung, Bewirtung
Andrea Bisang
Tel 079 726 94 37
andrea.bisang@haerbscht-maert.ch


Parkwesen
Oliver Allenspach
Tel 079 737 92 01
oliver.allenspach@haerbscht-maert.ch


Ausstellerorganisation, Märtbähnli, Sicherheit
Pascal Neuenschwander
pascal.neuenschwander@haerbscht-maert.ch